Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

Škola stranih jezika Fondacije „Zajednički put“ u XII upisnom ciklusu u ponudi ima kurs stranih jezika  za učenike osnovnih škola, uzrasta od 8 do 14 godina.

U namjeri da kod mladih razvijemo timski duh, nudimo interaktivnu nastavu, veliki broj kreativnih časova, rad u paru i rad u malim grupama, kako bi željeni jezik što bolje savladali. Ono što je najbitnije, nudimo 50% konverzacijskih časova.

Trajanje3.5 mjeseca , 2x sedmično po 45 minuta, ukupno 30 školskih časova.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju kursevi su:

 • A1 za engleski i italijanski, u skladu s međunarodno preporučenim metodologijama za učenje navedenih jezika, kao i
 • A1-1 za njemački jezik, u skladu s preporučenom metodologijom izdavačke kuće Hueber za učenje njemačkog jezika.

Mjesečna participacija

Svi korisnici naših kurseva plaćaju samo mjesečnu participaciju u pokriću troškova našeg programa. 

 • Kursevi A1 nivoa engleskog i italijanskog A1-1 nivoa njemačkog jezika – 25,00KM mjesečno

Za vrijeme trajanja edukacije (januar - jun 2020. godine), korisnici plaćaju 4 jednake mjesečne članarine, i to prvu mjesečnu članarinu prilikom prijave, odnosno upisa u „Školu stranih jezika“ (januar/februar 2020.), a svaku narednu participaciju na početku mjeseca trajanja edukacije. Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole stranih jezika.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim obavezama.