Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

margin-right: 5px; margin-left: 5px; float: left;Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.

O FONDU „PROMETEJ“

Fond za stipendiranje „Prometej“ je osnovan u avgustu 2017. godine pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh. društva. Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Stoga je svrha Fonda „Prometej“ da podrži mlade u njihovim naporima da se obrazuju, da budu aktivni članovi zajednice, te da budu nosioci razvoja i emancipacije bosanskohercegovačkog društva.

CILJ FONDA je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti.

KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?

Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:

 • Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
 • Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la 18 do 25 godina starosti,
 • Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
 • Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).

NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?

Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:

 1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
 2. Ekonomski status kandidata/kinje (25 bodova)
 3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
 4. Motivaciono pismo (15 bodova)

IZNOS STIPENDIJE I DUŽINA STIPENDIRANJA

Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potipisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800KM.

KAKO APLICIRATI ZA STIPENDIRANJE?

Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije (u prilogu), u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:

 • Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
 • Upiše tačne podatke o ostvarenom uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
 • Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
 • U odjeljku motivacionog pisma predstavi vlastiti angažman u zajednici i svoje lične stavove o razvoju i emancipaciji bh. društva (uz osvrt na vrijednosti poput demokratije, antifašizma, sekularizma, solidarnosti, kao i zaštitu ljudskih prava i poštivanje različitosti);
 • Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
 • Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično).

Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH.  Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830  ili putem email-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan.

POZIV JE OTVOREN OD 17. SEPTEMBRA do  12. OKTOBRA 2018.

Prijavni obrazac: Prijavni obrazac _Fond Prometej